Samonaprężające
krosno malarskiee

Samonaprężający profil malarski


Krosna malarskie samonaprężające znajdują zastosowanie w malarstwie artystycznym, niemalże w każdej technice. W szczególności zalecane są tam gdzie obraz narażony jest na zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe. Zadaniem wyżej wymienionego blejtramu jest ciągłe kompensowanie skutków zmian klimatycznych oddziałujących na dzieło poprzez nieustanną zmianę wymiarów krosien malarskich, a co za tym idzie na ciągłym utrzymywaniu płótna w stałym naprężeniu. Głównymi rynkami docelowymi dla produktu są pracownie konserwacji malarstwa, kościoły, muzea oraz galerie.

Rozwiązanie znalazło już uznanie w oczach konserwatorów malarstwa, czego potwierdzeniem może być wyróżnienie przyznane na targach konserwatorskich „Konserwacje” 2011 odbywających się w Toruniu.

Przejdź do zamówienia

stabilna konstrukcja
rozmiary wg potrzeby
możliwość wykonania okręgów i łuków
produkt zgłoszony do ochrony w UPRP